فروش برنج های ممتاز ایرانی

از مرغوب ترین برنج های استان گیلان

برنج صدری دم سیاه دودی (10 کیلویی)

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

برنج صدری دم سیاه دودی (5 کیلویی)

۶۷۵,۰۰۰ تومان

برنج صدری دم سیاه عطری (10 کیلویی)

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

برنج صدری دم سیاه عطری (5 کیلویی)

۵۸۵,۰۰۰ تومان

برنج قهوه ای هاشمی (10 کیلویی)

۹۸۰,۰۰۰ تومان

برنج قهوه ای هاشمی (5 کیلویی)

۴۹۰,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی دودی (10 کیلویی)

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی دودی (5 کیلویی)

۵۱۵,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی عطری (10 کیلویی)

۹۵,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی عطری (5 کیلویی)

۴۷۵,۰۰۰ تومان

محصولات دیگر

چای ممتاز و فراورده های برنج