مشاهده همه 16 نتیجه

آرد برنج

۵۵,۰۰۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومان

برنج صدری دم سیاه دودی (10 کیلویی)

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان

برنج صدری دم سیاه دودی (5 کیلویی)

۶۷۵,۰۰۰ تومان

برنج صدری دم سیاه عطری (10 کیلویی)

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

برنج صدری دم سیاه عطری (5 کیلویی)

۵۸۵,۰۰۰ تومان

برنج قهوه ای هاشمی (10 کیلویی)

۹۸۰,۰۰۰ تومان

برنج قهوه ای هاشمی (5 کیلویی)

۴۹۰,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی دودی (10 کیلویی)

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی دودی (5 کیلویی)

۵۱۵,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی عطری (10 کیلویی)

۹۵,۰۰۰ تومان

برنج هاشمی عطری (5 کیلویی)

۴۷۵,۰۰۰ تومان

چای سیاه ممتاز (قوطی ۴۰۰ گرمی)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

چای سیاه ممتاز (یک کیلوگرمی)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سبوس برنج

۵۲,۰۰۰ تومان

سرلاشه صدری دم سیاه دودی

۳۸۰,۰۰۰ تومان۷۶۰,۰۰۰ تومان

سرلاشه هاشمی عطری

۲۸۰,۰۰۰ تومان۵۶۰,۰۰۰ تومان