خرید برنج هاشمی عطری درجه 1 گیلان تحفه گیلان
افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی عطری (5 کیلویی)

۵۶۰,۰۰۰ تومان
برنج صدری دمسیاه عطری گیلان درجه 1 تحفه گیلان
افزودن به سبد خرید

برنج صدری دم سیاه عطری (5 کیلویی)

۸۵۰,۰۰۰ تومان
خرید برنج هاشمی گیلان
افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی عطری (10 کیلویی)

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
خرید برنج صدری گیلان
افزودن به سبد خرید

برنج صدری دم سیاه عطری (10 کیلویی)

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

مطالب مجله تحفه

آشپزی و نکات مهم برنج